Za potrebe naročnikov izvajamo:

- migracije informacijskih sistemov iz zastarelih v sodobnejše in stalno nadgradljive sisteme z mobilizacijo obstoječih kadrov in brez nepotrebnega vlaganja v stare sisteme, ki ne omogočajo nadaljnega razvoja

- kontinuiteta poslovanja družb

- kontinuirano izobraževanje zaposlenih

- uvajanje zadnjih tehnoloških rešitev na področju IKT

- svetovanje pri prenovovah informacijskih sistemov in njihovo izvajanje

- zagotovitev varnosti IT

- E-poslovanje

- E-arhiviranje

- E-potrjevanje

- razvoj in uvajanje tržno zanimivih produktov na področju IKT

- dolgoročno zmanjševanje stroškov ekonomskih storitev in storitev IT zaradi sinergijskih učinkov

- renting informacijskih sistemov preko VPN (virtualno privatno omrežje)

- vzpostavljanje VPN za potrebe posameznih družb

- prevzemanje družb in prepisi podatkov v unificiran informacijski sistem

- vzpostavljanje spletnih strani

- vzpostavitev izobraževalnega koncepta

- »training & support centre« (potrebni strokovnjaki: ekonomski, procesni, ..itd)

doNET d.o.o. storitve in proizvodnja
Tovarniška cesta 26
5270 Ajdovščina
Slovenija
                   
              
Davčna Številka:
Matična Številka:
SI56396830
6156118000
                     
TRR pri Nova KBM:
IBAN:
SWIFT:
04751-0002023907
SI56 0475 1000 2023 907
KBMASI2X